ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲၿမိဳ႕တုိ႕တြင္ ရကၡပူရသာ သနာလကၤာရအသင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရကၡပူရသာသနာ လကၤာရ စာေပးပြဲႀကီးကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ထိ သုံးရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲကသံဃာေတာ္ေတြ အပါအ၀င္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးက သံဃာေတာ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

Author: DMG