ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ အျခားျပည္နယ္၊ တိုင္းေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္လို႔႐ွိရင္ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားတာ ဒုတိယအနည္းဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီက ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။

သတင္း - ခင္သရဖီဦး

Author: Admin