ေက်းရြာထဲကို ဝင္လိုက္တာနဲ႔ တလင္းျပင္လို ညီညာေနတဲ့ေျမကြပ္ေတြမွာ မိုးရာသီကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ သစ္ပင္ငယ္ေလးေတြ၊ ျမက္ပင္ေတြက စိမ္းစိုကာ ေပါက္ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ မီးေလာင္ထားတဲ့ နီရဲရဲအိမ္မိုးသြပ္ျပားေတြကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ အရြက္အခက္မရွိေတာ့တဲ့ သစ္ပင္ေတြေထာင္မတ္ေသေနတာကို ေတြ႕ရသလို မီးေလာင္ထားတဲ့ သစ္ငုတ္တိုေတြကိုပါ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိ အဲဒီေက်းရြာမွာ ေဒသခံတခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္သာ ေနထိုင္ၾကၿပီးေတာ့ ရြာအတြင္းေနအိမ္ အခ်ိဳ႕မွာလည္း မီးေလာင္ျပာက်ထားတဲ့ ပုံစံျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေက်းရြာဟာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အထက္ပိုင္း ေမယုျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာတည္ရွိတဲ့ သမီးလွေက်းရြာေလးျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG