သူကေတာ့ ရခိုင္ျပည္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕က အသက္ ၆၇ ႏွစ္အဖိုးရွင္ ဂနစိန္လို႔ လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ ရခိုင္က ရွင္ျပဳပြဲေတြမွာ ရွင္ေလာင္းေတြဝတ္ဆင္တဲ့ အဝတ္တန္ဆာေတြဟာ ဗမာျပည္ဘက္ကလာတဲ့ အဝတ္ေတြျဖစ္ၿပီး စလြယ္သိုင္းထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရတာေၾကာင့္ အဲဒါေတြဟာ မိမိတို႔ ရခိုင္ရိုးရာနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့တြက္ ေရွးရခိုင္ဘုရင္ေတြရဲ့ ေခတ္အလိုက္ ဝတ္စားဆင္ယင္မွုေတြကို ေဖၚထုတ္တဲ့အေနနဲ႔ လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဖိုးသၽွင္ ဂနစိန္ကို အဖိုးသၽွင္ ပေဝသဏီေခၚၿပီးေတာ့ အမည္ရင္းက ဦးခိုင္ဝဏျဖစ္ပါတယ္။ အဖိုးသၽွင္ဟာ အရင္က ေရဒီယိုျပဳျပင္တဲ့လုပ္ငန္းကို အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကေန အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။