ရခိုင္ျပည္မွာ ညမထြက္ရအမိန႔္ လိုအပ္ေသးရဲ့လားဆိုတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ့သေဘာထားနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေကာင္စီရဲ့ သေဘာထားကို DMG က ေမးျမန္းထားပါတယ္။

Author: DMG