ရခိုင္တကၠသိုလ္က်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ရခိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ျပန္လည္အသက္ဝင္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားထုေတြကို စည္းရံုးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကြဲကြာေနတ့ဲ လူငယ္ေတြကုိ ျပန္လည္စုစည္းဖုိ႔နဲ႔ လူငယ္ေတြအားလုံးပါ၀င္တ့ဲ အဖြဲ႕တစ္ခုေပၚေပါက္လာဖုိ့ကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လူငယ္ညီလာခံတစ္ခုကုိ ဧၿပီလမွာ က်င္းပသြားမယ္လုိ႔ ဦးေဆာင္သူေတြက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တျခားလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ကေန ၂၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။

လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားဖုိ႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာ လူငယ္ ၂၀၀ ေလာက္က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ လူငယ္ေတြ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ့၊ ပညာေရးျမွင့္တင္မႉေတြမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ့နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္း၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ အမ္းလူငယ္ဖုိရမ္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန ၆ ရက္ေန့ထိ သုံးရက္တာ က်င္းပေနပါတယ္။