ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမွုေဒသကို ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ (UNESCO) စာရင္းဝင္နိုင္ေရး တင္သြင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ Review update ေဆာင္ရြက္မွုေတြဟာ ၈၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးေနၿပီလို႔ သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အၿပီးသတ္အဆိုျပဳလႊာကို တင္သြင္းၿပီးပါက (UNESCO) စာရင္း ဝင္/မဝင္ကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာ သိရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျမာက္ဦးေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

 

Author: DMG