ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမယ့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ဌာနခြဲ ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာေတြကို ေမာင္ေတာခရိုင္ ပညာေရးမွဴးရံုးက ထုတ္ေပးလ်ွက္ရွိရာ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ အထိ ေလ်ွာက္လႊာ ထုတ္ယူသူ ၅၃ ဦးႏွင့္ ေလ်ွာက္လႊာ လာတင္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀ ဦးရွိ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သတင္း - ဝံသ(ေမာင္ေတာ)

Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group