ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြေလယာဥ္ကြင္းပိုင္ေျမအတြင္း ငွားရမ္းကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာက ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ အၿပီးဖယ္ရွားေပးရန္ စာထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေန တဲ့ မိသားစုဝင္ ၂၀ ခန္႔ဟာ ေနအိမ္ေတြကိုေျပာငး္ေရြ႕ေနၾကပါတယ္။ စစ္ေတြေလယာဥ္ကြင္းပိုင္ေျမအတြင္းငွားရမ္းလုပ္ကာ စိုက္ပ်ိးေရးလုပ္ကိုင္ေနသူေတြဟာ ၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ၾကားအထိ လုပ္ကိုင္လာၾကၿပီျဖစ္ကာ ပဲ၊ ကပြန္းခ်ဥ္၊ၾကက္ဟင္းခါးသီ၊ သခြားႏွင့္ လီလီပန္းေတြအပါဝင္ ရာသီေပၚသီႏွံေတြကို စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အသက္ေမြးေနရတဲ့သူေတြျဖစ္သလို အခုလိုေနအိမ္ေတြ ဖယ္ရွားရတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ နစ္နာရမႈေတြကို ေျမငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးေမာင္ထြန္းေဝက အခုလိုေျပာပါတယ္။

သတင္း - စိမ္းကိုကို