မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က တုိက္ခတ္ခဲ့တ့ဲ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ေသဆံုးခဲ့ရသူေတြနဲ႔ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြအတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနက ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွာ အလွဴေငြေတြေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

သတင္း - ေအာင္ေကာင္းေဇာ္

Author: ေအာင္ေကာင္းေဇာ္