ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာသီမွာ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ လ်ွာထားခဲ့တဲ့ လ်ွာထားခ်က္ျပည့္ မီ ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္းမွာ ယခုႏွစ္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာသီအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ လယ္ေျမ ဧက ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို လ်ွားထားခဲ့ေပမယ့္ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အခ်ိန္ မွာေတာ့ လ်ာထားသေလာက္ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္မႈမရွိဘူးလို႔ ေမာင္ေတာခရိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွဴး ဦးသာေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

သတင္း - ဝံသ(ေမာင္ေတာ)

Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group