ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔က ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း အသိပညာေပးတာေတြနဲ႔ ေမာ္ေတာယာဥ္ေတြနဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြရဲ႕ တန္ခ်ိန္ေတြကုိ ေမာင္ေတာခရုိင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လမ္းဦးစီးဌာနက တုိင္းတာမႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖုိ႔ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ျပဳလုပ္ရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ေတာခရုိင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးေဇာ္မင္းက အခုလုိ ရွင္းျပပါတယ္။

သတင္း - ဝံသ (ေမာင္ေတာ)

Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group