ဗမာနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ နိုင္ငံကို ဗမာနိုင္ငံအျဖစ္ရႈျမင္ထားၾကၿပီး နိုင္ငံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရာမွာ  အေရးႀကီးတဲ့ ၾကင္အင္လကၡဏာ (Nation Building ) တည္ေဆာက္ရာမွာ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တစ္ျခားတိုင္းရင္း သားေတြရဲ့ ၾကင္အင္လကၡဏာကိုအသိအမွတ္မျပဳလိုမႈဟာ ယေန႔စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဗမာနိုင္ငံေရး သမားေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား တူညီတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၾကင္အင္လကၡဏာ တည္ ေဆာက္ျခင္းကို စာေရးသူအေနျဖင့္ အက်ယ္ေတာ့မေရးလိုေတာ့ပါဘူး။

လူေသဆုံးမႈေတြ တစ္ေန႔တျခား မ်ားလာေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္ဟာဆိုရင္ ေအာက္ဆီဂ်င္အခက္အခဲေတြ၊ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပိုင္းေတြ ေတာ္ေတာ့ကိုအေရးႀကီးလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေရွာင္ေတြ မ်ားစြာ ႁပြတ္သိပ္ေနတဲ့ စခန္းေတြကို ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနပါတယ္။

ထိုအခ်ိန္က အပတ္စဥ္ထုတ္ ေ႐ႊေသြးစာေစာင္မ်ားတြင္ မိမိအႏွစ္သက္ဆုံးဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ ဘိုဘို၊ ဘယ္ေက်ာ္၊ စိန္ေမ်ာက္ေမ်ာက္တို႔ျဖစ္သည္။ ကာတြန္းဆရာ မင္းေဇာ္၏ ဘိုဘိုဇာတ္ေကာင္မွာ တလႊဲေတြေလွ်ာက္လုပ္ယင္း အိမ္မွာအျပစ္ေပးခံရသည့္ ဇာတ္လမ္းေနာက္ခံမ်ားကို သေဘာက်မိသည္။ ဘိုဘိုလိုပဲ ဘယ္ေက်ာ္တို႔ စိန္ေမ်ာက္ေမ်ာက္တို႔၊ ျပာဂေလာင္ျပာလေခ်ာင္ ဇာတ္ေကာင္နာမေတြဟာ မူလတန္းကေလးဘဝက အားက်ရဆုံး ေကာင္ေလးေတြ ျဖစ္ေနသည္။

နီလာစိုးဆိုတာ သူ႔ရဲ႕အမည္ရင္းျဖစ္ၿပီး ပရဟိတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစၿပီး ေမပုရစ္လို႔ သူ႔ကိုေခၚၾကပါတယ္။ မနီလာစိုး နာေရးေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့ တဲ့အခ်ိန္ကဆိုရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္မႈေတြကို ခံစားခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း အခုလိုေျပာျပရွာပါတယ္။

“ေယာက်္ားရယ္ ကြၽန္မေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း မရွိေတာ့ဘူးလို႔ေျပာတယ္။ သားလတ္ကလည္း ေဖေဖရယ္ သားမွာေျခေထာက္ေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ငိုၿပီးေျပာတယ္။ သားငယ္ကေတာ့ အသက္မရွိေတာ့ဘူး”