လက္ရွိတြင္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ AA အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႔တို႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေနရာညႇိႏိႈင္းမႈ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသည္။ AA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရအာဏာသက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ မသြားေရာက္ႏိုင္ဟု AA ဘက္က ဆိုထားသည္။

အရွင္းဆံုး ေျပာရလ်င္ အစိုးရတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အာဏာမွ်သာ ရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တြင္ ပေဒသရာဇ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ မသကၤာ၍ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး၊ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္က ေက်းရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနရာယူျခင္းမ်ား၊ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံေနရျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္သူအကုန္ယူစတမ္းဆိုသည့္ ပေဒသရာဇ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားသာျဖစ္သည္။ မသကၤာဖြယ္ရာဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ခံရႏိုင္သည့္ အေနအထားတစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ မြတ္ဆလင္အေရးတို႔ျဖင့္ ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးဆံုး လိုအပ္ေနသည္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးျပႆနာႏွင့္ စစ္ေရးေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

“အခု ခရီးသြားေတြကိုယ္တိုင္က လံုၿခံဳမႈမရွိဆိုၿပီးေတာ့ မလာၾကာတာေလ။ ေျမျမင္အေျခအေနမွာလည္း အာမခံလို႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အရပ္သားျပည္သူေတြေတာင္မွ ဖမ္းဆီးေမးျမန္းခံရတာေတြရွိတယ္။ ေျမာက္ဦးအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကအစ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကအစ၊ အားလံုးရပ္ဆိုင္းသြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ေတာင္ရတယ္”

ယေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔သည္ ရခိုင္-ျမန္မာပ႑ိတ္ ဆရာႀကီးဦးဦးသာထြန္း ကြယ္လြန္သည့္ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ရခိုင္တို႔၏ ရိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ သမိုင္းမ်ားအေပၚထားရွိေသာ ဆရာႀကီး၏ စိတ္ဓာတ္သည္ကား ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းအတြက္ ေလးစားအတုယူစရာျဖစ္သကဲ့သို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးရမည့္ စံျပေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။