ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုံဥပေဒအရ “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို အထူးစီးပြားေရးဇုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိရာ ရခိုင္ျပည္သားမ်ားက သေဘာမတူေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီတို႔ ႏွစ္ဉီးႏွစ္ဖက္သေဘာမွ်ၾကလ်င္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။

မင္းထီးစာေပဆိုလွ်င္ ရခိုင္စာေပ၊ ရခိုင္သမိုင္းဆိုင္ရာ ရွားပါးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ တျခားစာအုပ္ေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေပသည္။  စာၾကည့္တိုက္ယဥ္ေက်းမႈထက္ စာအုပ္အငွါးဆိုင္ ယဥ္ေက်းမႈက ပို၍ ေရွ႕တန္းေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ကား ထို စာအုပ္အငွါးဆိုင္ တို႔သည္ တျခားအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္တို႔အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားၾကေပၿပီ။ 

ဆရာေလးရဲ႕ ငယ္အမည္မွာ မခိုင္စံႏုျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္း ၇ ဦးထဲမွာ အႀကီးဆုံးသမီးပါ။ ေလာကီပညာ (အတန္းေက်ာင္း)ကို ပထမတန္းအထိသာသင္ၾကားခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္းေနရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းမေနခဲ့ရဘဲ သမီးႀကီးပီပီ အိမ္မႈကိစၥေတြကို မိဘနဲ႔အတူ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ေတြ႕ရေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားသည္ ကားႀကီးကားငယ္တို႔ ဥဒဟိုသြားလာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနေသာလမ္းအား ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ စုေပါင္းညီညာစြာျဖင့္ လမ္းဆည္ျခင္းကုသိုလ္ကိုယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ဝယ္တဲ့လူေတြက လမ္းမထက္မွာလိုခ်င္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကာလေပါက္ေစ်းထက္ အပိုေပးၿပီးဝယ္ၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက် ေဘးအိမ္ကလူေတြက ငါတို႔အိမ္က နည္းနည္းပိုေကာင္းေတာ့ ေျခာက္ေထာင္ရမွျဖစ္မယ္။ ေျခာက္ေထာင္နဲ႔ဝယ္တဲ့လူက ေရာင္းတဲ့အခါ ခုႏွစ္ေထာင္ရမွျဖစ္မယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ျဖစ္သြားတာပါ” ဟု ေဒၚခိုင္သီတာေစာက ဆိုသည္။