လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားေမွွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီအေရြ႕တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ေတာ့ စစ္လက္နက္ေပါက္ကြဲသံမ်ား၊ ငိုယိုၿငီးတြားသံမ်ား၊ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းသံမ်ား၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္သာ ခရီးဆက္ေနၾကရသည္။ ကယ္တင္ရွင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးတြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းထဲထိ ခံစားၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားဖက္သို႕ မ်က္ႏွာမူေပးၾကရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းအသံမ်ားကို က်ယ္ေလာင္စြာၾကားေနရသည္။

“အရီးမွာသားကို ျပန္မရတာေတာ့မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အရီးကေတာ့ လံုးဝမေက်နပ္ဘူး။ အရီးမွာသား တစ္ေယာက္သာရွိတယ္။ ရပ္ရြာမွာလည္း တစ္ခါမွ ျပႆနာမျဖစ္ဖူးဘူး။ ေမာင္ႏွမငါးေယာက္မွာ အႀကီးဆံုး သားတစ္ေယာက္သာရွိတယ္။ က်န္တာမိန္းကေလးေတြ။ ေနာက္ေနာင္ အရီးသားလို မျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္ ၾကေစခ်င္တယ္။”ဟု ကိုခ်စ္သူေအာင္၏ မိခင္ေဒၚေအးေအးႏုကေတာင္းဆိုသည္။

တုိက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ ျပည္သူအတြက္ဟု ႏွစ္ဘက္လံုးက ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသမ်ားရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ေမ့ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုး တိုက္ပြဲ ၾကားက ျပည္သူလူထုအေပၚ ေစတနာအမွန္ထားရန္ႏွင့္ လူထုယံုၾကည္ေလးစားေအာင္ ျပည္သူဘက္ မ်က္နာမူ သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္စည္းရန္လိုမည္ဟု ရႈျမင္သည္။ တိုက္ပြဲမျဖစ္ေရးကို ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ တားဆီးမရေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားကို သနားၾကင္နာၾကေရးကို ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျမစ္ေရမ်ား စိုးရိမ္ေရမွတ္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေရႀကီးလာမည့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ မိုးသည္းထန္ စြာရြာသြန္း၍ ေရႀကီးလာႏိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္ သတိေပးမႈမရွိခဲ့ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားက ဆိုၾကသည္။

မင္းထီးသည္ အသက္ကိုးႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ ေရွးက တိုင္းျပည္ဆိုး၀ါးရျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိသြားသည္။ မင္းကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မင္းထီး နန္းတက္ေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔အာဏာ (၅) ရပ္ကို ထုတ္ျပန္သည္။ တရားစီရင္ေရး၌ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မေထာက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္၍ ဥပေဒ ျပဌာန္းသည္။ ျပည္သူတို႔ထံမွ အခြန္ေငြကိုလည္း တရားမွ်တစြာ ေကာက္ခံသည္။ တေန႔တျခား တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးသာယာလာခဲ့သည္။