ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ AA ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တပ္မေတာ္က ႀကိဳဆိုလက္ခံလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲေတြ ရပ္စဲသြားခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာလာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးကိစၥေတြအတြက္ အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ျပည္သူထံခ်ျပတာမ်ိဳးေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ အဆုိပါေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ ၎တို႔ပါတီ႐ွံဳးနိမ့္မည္ကို ႀကိဳတြက္ထားၿပီးသား ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္တိုက္တြန္းမႈ အားနည္းေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ေဝဖန္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အေရးဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနသလို ေျခဥေပးထားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ပိုၿပီးအဓိကက်တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ANP အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေနၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးလမ္းစဥ္ကိုသာ လက္ကိုင္ထားရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မိမိေနအိမ္ မ်ားကိုစြန္႔ခြာေနရသူမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေန သည္ကို စိတ္ပ်က္ေနသည့္ျပည္သူမ်ားက ျပႆနာမ်ားကိုေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္မည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အလို႐ွိေနၾကသည္။