တုိက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ ျပည္သူအတြက္ဟု ႏွစ္ဘက္လံုးက ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသမ်ားရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ေမ့ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုး တိုက္ပြဲ ၾကားက ျပည္သူလူထုအေပၚ ေစတနာအမွန္ထားရန္ႏွင့္ လူထုယံုၾကည္ေလးစားေအာင္ ျပည္သူဘက္ မ်က္နာမူ သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္စည္းရန္လိုမည္ဟု ရႈျမင္သည္။ တိုက္ပြဲမျဖစ္ေရးကို ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ တားဆီးမရေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားကို သနားၾကင္နာၾကေရးကို ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျမစ္ေရမ်ား စိုးရိမ္ေရမွတ္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေရႀကီးလာမည့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ မိုးသည္းထန္ စြာရြာသြန္း၍ ေရႀကီးလာႏိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္ သတိေပးမႈမရွိခဲ့ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားက ဆိုၾကသည္။

မင္းထီးသည္ အသက္ကိုးႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ ေရွးက တိုင္းျပည္ဆိုး၀ါးရျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိသြားသည္။ မင္းကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မင္းထီး နန္းတက္ေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔အာဏာ (၅) ရပ္ကို ထုတ္ျပန္သည္။ တရားစီရင္ေရး၌ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မေထာက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္၍ ဥပေဒ ျပဌာန္းသည္။ ျပည္သူတို႔ထံမွ အခြန္ေငြကိုလည္း တရားမွ်တစြာ ေကာက္ခံသည္။ တေန႔တျခား တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးသာယာလာခဲ့သည္။

 ဦးစန္းေငြသည္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ေန လူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ  ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြတကၠသိုလ္မွ ဓါတုေဗဒသိပၸံဘြဲ႕(B.Sc Chemistry) ရရွိထားသူ အသက္ (၅၀) အရြယ္ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္အခ်ိန္က သူ၏ ေမြးရပ္ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ ရမ္းၿဗဲ ၿမိဳ႕နယ္၊ စကုကၽြန္း၊ ပိႏၷဲေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစာသင္ေက်ာင္း (ဘကေက်ာင္း) တြင္ ေလးတန္းအထိကို တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

“ ၾကပ္စင္ေက်းရြာက (၃) ဦးပါသြားပါတယ္။ ဖမ္းဆီးခံရတာဟာ အသက္ (၁၇)ႏွစ္နဲ႔ (၁၉)ႏွစ္ ေက်ာင္းသားေလးေတြပါ။ ေက်ာက္ဆည္ျပင္က သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ စာေမးပြဲေအာင္တယ္ဆုိၿပီး ေပ်ာ္ပြဲစားဖုိ႔ သြားတဲ့အခါမွာ ျဖစ္သြားတာပါ။ အဲဒီကေလးေတြ အရင္က ေက်ာင္းတက္ေနတာပါ။ ဆယ္တန္းက်တဲ့ ကေလးေတြပါ ”