ခိုင္မင္း(ေက်ာက္ျဖဴ)၊ DMG

စက္တင္ဘာလ ၁၆၊ ေက်ာက္ျဖဴ

ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ယူရာတြင္ ဆုံးရွဳံးနစ္နာမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသမဂၢ ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ခန္႔က ယေန႔ (စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔) ၊နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ပညာေရးေကာလိပ္တြင္ (၂)ႏွစ္အတြင္း စာေပဘာသာရပ္မ်ားသင္ယူရေသာ္လည္း အေဝးသင္တြင္ ပထမႏွစ္မွ စတင္သင္ၾကားရျခင္းသည္ နစ္နာမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အေဝးသင္တက္ေရာက္ရာတြင္ တတိယႏွစ္မွ စတင္သင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

က်ေနာ္တို႔မွာ ပထမႏွစ္မွာဆိုရင္ မူလတန္းသင္ရိုးကို သင္ရတယ္။ ဒုတိယႏွစ္မွာဆိုရင္ အလယ္တန္း သင္ရိုးကို သင္ရတယ္။ အေဝးသင္မွာ ေမဂ်ာပဲ ခဲြထားတာပါ။ သင္ရိုးကေတာ့ တူေနတာေတြ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သင္ထားရၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ သြားတက္ရရင္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ နစ္နာမႈ ရွိတယ္ ။တတိယႏွစ္က စသင္ရေတာ့ စာေတြမတူေတာ့ဘူး။ ဟု ေက်ာက္ျဖဴပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ ကုိစံေအးေက်ာ္ကေျပာသည္။

ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္အတြက္ အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရရိွေရး၊  ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္အတြက္ ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီႏွင့္အျမန္ဆုံးေတြ႔ဆုံညိွႏိႈင္းေပးေရး၊ စာေပဘာသာလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရိွေရးတို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေကာလိပ္ကို ေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘဲ သူတို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ကို တက္ရပါတယ္္။ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရင္ ပိုလို႔အဆင္ေျပမယ္ထင္တာေပါ့ ဟု ကိုစံေအးေက်ာ္က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ဆရာအတတ္သင္ ပညာက႑၌ ႏွစ္ရွည္စဲြၿမဲစြာ တည္တံ့ေနေသာ နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္  ညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ထူးျခားမလာပါလွ်င္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟုလည္း ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။