ခ်လူးေအာင္|DMG

ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊စစ္ေတြ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကသည့္ မြတ္ဆလင္ (၂၉)ဦး ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၊ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ UEHRD အစီအစဥ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသည္ဟု ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးေအာင္က DMG ကိုေျပာသည္။

ယခု ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စု (၆)စု ပါဝင္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လာေရာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာခ်င္ေၾကာင္း စာရင္းေပးပို႔သည့္အတြက္ UEHRD အစီအစဥ္ျဖင့္ လက္ခံျခင္းဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

“ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔က မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာခ်င္ေၾကာင္း ဒီမွာ စာရင္းလာတင္တယ္။ ဒီက စာရင္းမွာပါတဲ့သူေတြ အၾကမ္းဖက္စာရင္းမွာ ပါဝင္တာရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးတယ္။ ေနာက္ ဒီမွာေနထိုင္ခဲ့တာ မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိ အားလံုးစစ္ေဆးၿပီးမွ UEHRD အစီအစဥ္နဲ႕လက္ခံတာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ဝင္လာသည့္ မြတ္ဆလင္ဦးေရ (၃၅၀)ဦးခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးက သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတို႔တြင္ လက္ခံရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦးမွ်ဝင္ေရာက္လာျခင္းမရွိေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေမာင္ေတာေဒသမွာ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔က တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရာမွာ မြတ္ဆလင္ စုစုေပါင္း (၇)သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆိုထားသည္။

Author: ခ်လူးေအာင္