ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး၊ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သား ၃ ဦးတို႔ကို AA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲတြင္ ေက်ာက္ရံေက်း႐ြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစံေမာင္၊ မူလတန္းျပေက်ာင္းဆရာ ဦးႏိုင္ေအာင္ထြန္းႏွင့္ အရပ္သား ၃ ဦးမွာ ေက်ာက္ရံေက်း႐ြာမွ ဦးေက်ာ္သူစိုး၊ သရက္ျပင္ေက်း႐ြာမွ ေမာင္ထြန္းစိန္၊ ဖံုညိဳလိပ္ေက်း႐ြာမွ ေမာင္ျဖဴေဒါင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

“၁၃ ဦးကိုဖမ္းထားတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီေန႔သတင္းအရေတာ့ ၈ ဦးကိုျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး ၅ ဦးက်န္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ေက်ာက္ရံေက်း႐ြာမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာ ဦးႏိုင္ေအာင္ထြန္းအား ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ရံေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ရံေက်း႐ြာအတြင္းတြင္ AA မွ ေဒသခံအသြင္ျဖင့္ဝင္ေရာက္ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္ လႈပ္႐ွားလ်က္႐ွိေၾကာင္း သတင္းအရဝင္ေရာက္႐ွာေဖြခဲ့ရာတြင္ ၎ေက်း႐ြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစံေမာင္၊ မူလတန္းျပဆရာ ဦးႏိုင္ေအာင္ထြန္းႏွင့္ တံငါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေက်ာ္သူစိုးတို႔ သံုးဦးကို AA ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို ဆက္သြယ္ထားသည့္အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕႐ွိသျဖင့္ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးလ်က္႐ွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ေက်ာက္ရံေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာအပါအဝင္ အရပ္သားတစ္ဦးဖမ္းဆီးတာ႐ွိပါတယ္။ သူတို႔ကို စစ္ေဆးရာမွာ ေအေအအဖြဲ႕နွင့္ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာေတြရတဲ့အတြက္ တရားစြဲဆို သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

လက္႐ွိတြင္ ဖံုညိဳလိပ္ေက်း႐ြာမွ ေမာင္သန္းစိုးအား အာမခံျဖင့္လႊတ္ေပးရန္ အာမခံေပးမည့္သူမ်ားကို ေခၚယူ ထားေၾကာင္း ဖံုညိဳလိပ္ေက်း႐ြာတာဝန္ခံ ဦးေရာ္ဖိလ္က ဆိုသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မူလတန္းျပေက်ာင္းဆရာ ဦးေနေဇာ္လင္းအားလည္း ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀(က)၊ ၅၂(ခ)တို႔ျဖင့္အမႈဖြင့္လွစ္ကာ ခ်ဳပ္ရမန္ယူစစ္ေဆးလ်က္႐ွိသည္။

 

Author: ခ်လူးေအာင္