“တရားလိုအမွန္က ဗိုလ္မွဴး ႏုိင္ေအာင္ၿဖိဳးပါ။ သူက မလာႏုိင္။ မလာႏုိင္တဲ့အခါ သူ႔ရဲ႕ လက္ေရးလက္မွတ္ကို သိတယ္ဆိုၿပီး ေနာက္တစ္ဦးက ဗိုလ္ႀကီး မိုးေက်ာ္လြင္လာပါတယ္။ သူထြက္ဆိုတာက တရားလုိ ႏုိင္ေအာင္ၿဖိဳး တိုင္ၾကားထားတာေတြကို ထြက္ဆိုခဲ့တာပါ”

အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံေနရေသာ ရခိုင္လူငယ္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း အေနာက္ပုိင္းခရိုင္တရား႐ံုး၌ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုံးထုတ္ကာ ခံု႐ုံးဖြဲ႕စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္ေ႐ွ႕ေနမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ေက်ာင္းေတာင္ အေ႐ွ႕ဘက္ေတာင္တန္း ေတာင္ျဖဴေတာင္ကို ေလယာဥ္နဲ႔ပစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ လက္ရွိမွာ အဲဒီဘက္မွာ(တိုက္ပြဲက)ရပ္ေနၿပီးေတာ့ ပန္းေျမာင္းကေန လက္နက္ႀကီးနဲ႔လွမ္းပစ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္ ဗ်ဴဟာေတာင္ကုန္းကေန လွမ္းပစ္ေနတာ”

ယခုေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားမွာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရစိုးေခ်ာင္းေက်းရြာမွ  လူဦးေရ ၃၈ ဦးပါဝင္ကာ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ရွိ ဗုေဒၵါေမာ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ခုိလံႈေနၾကသည္။

“အကယ္၍ (တိမ္ညိဳဒုကၡသည္စခန္းမွာ) ဆန္ရိကၡာကုိ ထပ္၍လုိအပ္လာမည္ဆုိပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ICRC အေနျဖင့္ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး လုိအပ္တဲ့ဆန္အျပင္ တျခားရိကၡာေတြအတြက္ အျမန္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”