အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ဟာ ငခူရေက်း႐ြာမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ရခိုင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ သီးျခားစီေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 အခုလက္ရွိစစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ တစ္လကို ေသြး အလံုးေပါင္း ၄၀၀ ေလာက္လိုေနပါတယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ဘက္တစ္လမ္းက ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္မလဲဆိုတာကို လာေရာက္ကူညီေပးတာပါ

အရင္က တိိုင္းရင္းသားအေျချပဳ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပဲ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္္ထားခဲ့ရာကေန ေဒသအေျချပဳ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပါ အဖြဲ႔ဝင္သတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ ျပင္ဆင္ထည့္ခဲ့တာဟာ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ေတြ အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္

“အဓိကေတာ့ ဒီကိစၥက ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕အေျခခံအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိစြာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြ ကို သိခ်င္လို႔ ဒီေလာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာေတြအေနနဲ႔ ဒီကိစၥအေပၚ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတဲ့ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ”

 

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေျပးဆြဲမႈရပ္နားထားခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ကိုႀကိဳပို႔ ရိုးမသဇင္ယာဥ္လိုင္းအား ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ပံုမွန္ျပန္လည္ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။