ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာတင္ပို႔မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ တားျမစ္မႈမ်ား႐ွိေနၿပီး အဆုိပါကိစၥအား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ျပင္ေက်းရြာက ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ ကိုေဌးေအာင္ကို မတရားအသင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁)ႏွင့္ တရားစဲြဆိုႏိုင္ရန္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ ယေန႔(ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္)မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ရမန္ယူသည္ဟု တရား႐ံုးသို႔ လိုက္ပါခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံက DMG ကိုေျပာသည္။

ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ စက္မႈ၊စီးပြားေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျမအမ်ိဳး အစားေျပာင္းလဲရန္ ကန္႔ကြက္လႊာေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စစ္ပြဲေတြက ဟိုမွာျဖစ္လိုက္ ဒီမွာျဖစ္လိုက္၊ ဟိုက လက္နက္သံၾကားလိုက္၊ ဒီက လက္နက္သံ ၾကားလိုက္နဲ႔ဆိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ သြားျဖစ္မယ္မထင္ဘူး။ သြားမယ္ဆိုေတာ့လည္း ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ မသြားရဲဘူးျဖစ္ေနတယ္”