တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူပူးေပါင္္း၍ “ေသာင္းက်န္းသူ”ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ရဲဒုတပ္ၾကပ္တစ္ဦးႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦး ဆုရရွိသြားသည္။ ၎တို႔ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဦးဥတၱမခန္းမတြင္ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ (၅၅) ႏွစ္ေျမာက္  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ၾကည္လင္းက ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းေဇာ္ဦးက “AA က်ေတာ့ မေျပာရဲဘူး။ အဲ့ဒီရြာက AA က်ေတာ့ လိုတာအကုန္ ေထာက္ပံ့တယ္။ မေန႔က တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။ သူပစ္ကုိယ္ပစ္ ပစ္တယ္။ ဘယ္က်ည္ေၾကာင့္မွန္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္မသိဘူး။ အဲဒီလို လက္ခံေနသေ႐ႊ႕ ကာလပတ္လံုးကေတာ့ အဲဒီလိုမွန္ေနမွာပဲ” ဟု ေျပာသည္။

အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုကို တိတိက်က်မေဖာ္ျပဘဲ ေရာေႏွာေဖာ္ျပျခင္းသည္ အတူတူပဲဟု သတ္မွတ္ရာေရာက္ၿပီး အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းကို ေ႐ွာင္း႐ွားၾကေစရန္ဆိုသည့္မွာလည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူလူထုအေပး ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေနသည္ဆိုေသာ သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း....

“လံုးဝမစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့တာ ၁၁ ႐ြာ႐ွိတယ္။ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးတာက ၈ ႐ြာ၊ ေတာင္ယာနဲ႔ လယ္ယာေရာစိုက္တာ က ၂ ႐ြာ။ က်န္ ၁၇ ႐ြာကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ႐ြာေတြမွာ အားလံုးစိုက္ပ်ိဳးတာ႐ွိသလို တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ စိုက္ပ်ိဳးတာေတြလည္း႐ွိတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေပမယ့္ လူေတြမ႐ွိေတာ့ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ႐ွိတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးတာေတြလည္း ႐ွိႏိုင္တယ္”

“အင္တာနက္ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိေရးနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔အတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ တဖန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိေရးနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကို ရ႐ွိမွသာ အျခား အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ရ႐ွိေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။