ခ်လူးေအာင္ | DMG
ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ေမာင္ေတာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့့္ မြတ္ဆလင္(၁၁)ဦး ယမန္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပန္လည္ဝင္လာေၾကာင္း ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမွ သိရသည္။

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ငါးခူရေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

“ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲက မေန႔က ၁၁ ဦးထပ္ဝင္ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔ကို UEHRD အစီအစဥ္နဲ႔ ေတာင္ၿပိဳ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမွာပဲ လက္ခံခဲ့ပါတယ္” ဟု အဆိုပါစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတို႔တြင္ လက္ခံရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦးမွ် ဝင္ေရာက္လာျခင္းမရွိေပ။ ယခုအခါ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူ (၄၄၈)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေမာင္ေတာေဒသမွာ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔က တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရာမွာ မြတ္ဆလင္ စုစုေပါင္း (၇)သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာဆိုထားသည္။

Author: Admin