ရခိုင္္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းခံရသည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသန္းအား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေတြ႔ရစဥ္။

ၾသဂုတ္ ၁၄ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအား ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ရန္ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။

လက္႐ွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္ေနရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းသန္းအား ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား၌ အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိၿပီးျဖစ္၍ အခက္အခဲမ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းသန္း ကေျပာသည္။

“က်ေနာ္ဒီတာဝန္ကို အားလံုးလံုလံုၿခံဳၿခံဳ၊ ေျပေျပလည္လည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးမင္းသန္းက ေျပာသည္။ 

ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္ (ၾကည္း ၂၂၆၆၆)အစား ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသန္း(ၾကည္း ၂၃၁၅၀)အား အစားထိုးေျပာင္းလဲရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္မွ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ လူထုႏွင့္ေျပျပစ္ေအာင္ ဆက္ဆံတတ္ရန္လိုေၾကာင္း ဝံလက္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခိုင္ေကာင္းစံက ေျပာသည္။

“ဘာပဲေျပာေျပာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအနည္းနဲ႔ေတာ့ လူထုနဲ႔မျဖစ္မေနဆက္ဆံရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာရွိတယ္ဆုိေတာ့ မူက မူ၊ စည္းကမ္းက စည္းကမ္းေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း လူထုေတြနဲ႔ ေျပျပစ္ေအာင္ ဆက္ဆံတတ္တဲ့ဝန္ႀကီးေတြျဖစ္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္။ ရခုိင္လူထုေတြနဲ႔ တင္းမာမႈျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အဆင္မေျပဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသန္းအား ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ တင္သြင္းထားမႈကို လာမည့္ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးစိုးတင့္ႏိုင္ကိုလည္း စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အရ မၾကာမီက အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ေနရာတြင္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဖုန္းျမတ္ကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 

Author: ခိုင္႐ိုးလ