ေနေရာင္မင္း | DMG
ဧၿပီ ၁၇ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးမွ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္း တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို Home /Community Base Facility Quarantine ေဆာင္႐ြက္ရန္ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး ျပည္နယ္ေကာ္မတီမွ ခ႐ိုင္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားသည့္စာကို ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔က အြန္လိုင္းေပၚတြင္ေတြ႔ရသည္။

ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးေကာ္မတီ(၃/၂၀၂၀)အစည္းအေဝးမွ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎စာတြင္ပါ႐ွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ကိုယ္စား ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးကာ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲ ခ႐ိုင္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဖုန္းကိုင္သူတစ္ဦးက ေနမေကာင္းသျဖင့္ခြင့္ယူထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎ညႊန္ၾကားစာတြင္ ယခုကာလတြင္း ခြင့္ခံစား၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အိမ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေဆာင္႐ြက္ရန္လည္းပါ႐ွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစိုးဝင္းပိုင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ဘယ္ကပဲလာလာ Quarantine လုပ္ဖို႔အတြက္လိုအပ္တယ္လို႔ အစိုးရကို တင္ျပခဲ့တာေတာ့ ႐ွိတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပကလာတဲ့လူတိုင္းကို စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္တာေတြလုပ္ဖို႔ေတာ့ ေျပာထား ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထိုသို႔ Quarantine လုပ္ေဆာင္ရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ျပည္သူအခ်ိဳ႕မွာ လိုက္နာမႈမ႐ွိေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာစိုးဝင္းပိုင္က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုအႀကံေပးတယ္။ ဥပမာ-ငါးေယာက္ထက္ လူပိုမစုရတို႔ဘာတို႔ေပါ့ ။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကိုလုပ္လာရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအက်ိဳးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ လူေတြကို အေရးယူတာေတြလုပ္လာေတာ့မွာပါ ” ဟု ဆိုသည္။

လက္႐ွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္း၌ လူ ၉၅၀ ဦး၊ ေနအိမ္တြင္ေစာင့္ၾကည့္သူ ၂၁၇၂ ဦးႏွင့္ ေဆး႐ံုတြင္ ၃၄ ဦး စုစုေပါင္း ၃၁၅၆ ဦးေစာင့္ၾကည့္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္႐ွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 (ေခၚ) ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါပိုးေတြ႕႐ွိသူ ၈၅ ဦးထိ႐ွိလာၿပီး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာသူႏွစ္ဦးႏွင့္ ေသဆံုးသူေလးဦး႐ွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Author: Admin