ဓာတ္ပံု - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ခင္သရဖီဦး | DMG
ဇန္နဝါရီ ၁၃ ၊ စစ္ေတြ

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီႀကီး ၃ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးက ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မက်င္းပသည့္မွာ ႏွစ္လခန္႔ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ၾကားကာလတြင္ ျပည္သူအသံမ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။

“အရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ေခၚခဲ့တာ႐ွိတယ္။ အခုကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကလည္းမေခၚဘူး၊ ႏွစ္လေက်ာ္ေလာက္ၾကာတယ္။ အခုလည္းမေခၚေတာ့ ၅ လေလာက္ လႊတ္ေတာ္ အသံေပ်ာက္ေနတယ္။ အခုေခၚပါဆိုေတာ့လည္း မေခၚဘူး၊ ဒီအခ်ိန္ကကာလေတြမွာ ျပည္သူ အသံေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အသံေတြ ေပ်ာက္ေနတယ္” ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူေပးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ဦး အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၆ ဦး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီမွ ၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ၁ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးတို႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေပါင္းၿပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပါဝင္ကာ တျခား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္က်င္းပႏိုင္ရန္ အင္းအားတစ္ခုအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ က်န္ရွိေနသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး မဆုံး႐ွံဳးေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ က်င္းပခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၈၄၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ တို႔အရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုးေလးပုံတစ္ပုံက ေတာင္းဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက အထူးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို အျမန္းဆုံးေခၚယူက်င္းပရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝးေခၚယူရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳရမည့္ကိစၥမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးက ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ႏိုင္ငံအတြင္း ကိုဗစ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယသက္တမ္းကာ လမွာ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန႔္သာက်န္သည့္အတြက္ အစည္းအေဝးဆက္လက္က်င္းပေပးရန္ အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္မ်ားရွိေနသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမေခၚယူသည့္အေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္ USDP ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေ႐ႊက “လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာင္းဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳေပးရမွာေပါ့၊ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူလူထုက အဆိုတင္သြင္းထားတာေတြ ႐ွိပါတယ္။ အဲဒါေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမကုန္ခင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္တာကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ အဆုံးအျဖတ္မေပးခဲ့တာေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုနဲ႔ေမးခြန္းေတြ ေပ်ာက္ျပယ္သြားမလားဆိုတာကို စိုးရိမ္ရတာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

တတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း စတင္သည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း က်င္းပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: ခင္သရဖီဦး