ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံထားရမႈေၾကာင့္ ယင္းေဒသမွ လူဦးေရ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိပိုင္ခြင့္ဆုံး႐ွံဳးေနၾကရၿပီး သတင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G အင္တာနက္ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔ ၿပိဳင္တူေျခလွမ္း ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။

ကိုဗစ္ေၾကာင့္ပိတ္ထားခဲ့ရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဟိုတယ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဧည့္ရိပ္သာ ၉၈ လုံးအနက္ လက္ရွိတြင္ အလုံး ၄၀ ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မာလာေက်း႐ြာမွ႐ြာသားမ်ားမွာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္တိမ္းလာၾကစဥ္ ေက်း႐ြာ၌က်န္ေနခဲ့သည့္ပစၥည္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာသြားေရာက္ယူေဆာင္ႏိုင္ေရးကိစၥအပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၌ ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကသည္။

ကိုဗစ္-19 ကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ပုဂၢလိက(ကိုယ္ပိုင္) ဆရာမ်ားအသင္း၊ စစ္ေတြ၏ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။