ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ အျခားေရာဂါအခံမရွိဘဲ Covid-19 ပိုးေတြ႕လူနာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကိုဗစ္ကာလအတြင္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ အစိုးရမွေပးအပ္သည့္ ေထာက္ပံေငြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇)တိုက္နယ္႐ွိ တာတမံတံခါးမွာ ဂန္႔ဂါျမစ္မွ ဒီေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ က်ိဳးေပါက္ကာ ေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ထားေသာ စပါးဧကေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးသြား ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေနရပ္ျပန္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ မိမိတို႔ေဒသ၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၾကသည့္ ကာလအတြင္း က်န္ရွိခဲ့သည့္ မိုင္းႏွင့္ စက္လက္နက္တို႔၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ကိုင္ရာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသသံုးခုရွိသည့္အနက္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွာ ငါးသယံဇာတတည္ရွိမႈ အနိမ့္ဆံုးအေျခေနတြင္ ရွိလာေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။