ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကာလက ဖမ္းဆီးခံရၿပီး မိသားစုႏွင့္အဆက္အသြယ္မရဘဲ သတင္းအစအနေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ မိသားစုဝင္မ်ားက လိုလားေနၾကသည္။

စစ္တပ္ကဖမ္းဆီးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈကိုခံထားရသည့္ အမ္းေဒသခံတစ္ဦးမွာ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္က ႐ိုက္ႏွက္ခံရသည့္အတြင္းဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူခဲ့ရေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကမာေကာင္မ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ ယခင္ထက္ ေစ်းနိမ့္လာ၍ ေရာင္းခ်သူမ်ား အခက္ခဲျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အနာဂတ္ပစ္မွတ္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္သင္တန္းတို႔ဖြင့္လွစ္၍ ရခိုင္ျပည္အတြင္းက လူငယ္မ်ားကို အခမဲ့သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အုန္းသီးေစ်းႏႈန္းမ်ား ယခင္ႏွစ္ထက္ ၄ ဆခန႔္ ထိုးက်သြားခဲ့ေၾကာင္း မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အုန္းသီးေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။