အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္အား အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္သို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘဏ္မွေငြထုတ္ၿပီးျပန္လာသည့္ ပဒါေက်း႐ြာသားတစ္ဦးအား တုတ္၊ဓါးမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္လူတစ္စုမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) က ေပးပို႔သည့္စာ တိုင္းရင္းသားပါတီတခ်ိဳ႕ထံ မေရာက္ရွိေသးျခင္းက  ကိုဗစ္ေၾကာင့္ လမ္းတြင္ၾကန႔္ၾကာ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္က ေျပာသည္။

လက္႐ွိ အစိုးရသက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးသို႔ ေရာက္႐ွိလာေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၆၅၂ ႐ြာတြင္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုးမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ငလ်င္ျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာ သံုးခုႏွင့္အထက္ တည္႐ွိေနၿပီး ျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာမ်ားေၾကာင့္ ဆူနာမီ ေရလႈိင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အင္အားႀကီးငလ်င္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။