ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကိၡဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ မျဖစ္ပြားေရးကို လိုလားေၾကာင္း မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိေနၾကသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္ ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၉)လတာကာလအတြင္း ကေလးငယ္ ၁၃ ဦး ေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရ႐ွိသူ ၅၆ ဦးအထိ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႕(UNICEF)က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မိဘမဲ့ျဖစ္သြားရ‌ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရန္အတြက္ ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ “ေမတၱာရိပ္” မိဘမဲ့ေဂဟာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ေဂဟာျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္အုပ္စုအတြင္း တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္သည္အထိ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္းမ်ားကို ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူခြင့္ျပဳရန္ေဒသခံမ်ားက လိုလား ေနၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွ သစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရ႐ွိေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သိရသည္။