၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံအႏိုင္ရ႐ွိထားသည့္ လက္႐ွိအာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခုထက္ပိုမိုၿပီး လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေကာင္းလာပါက အင္တာနက္ကိုျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန႔္က DMG သို႔ ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခဲ့ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္(UEC)မွ ဆံုးျဖတ္ပါက ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕(ခြဲ) အေနျဖင့္ အဆင္သင့္႐ွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မ႐ွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရိန္ထြဋ္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထား ရသည့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ထိုသို႔တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ဆက္လက္မျပဳ လုပ္ရန္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေရးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အသံအဖြဲ႕အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္း (၁၀)ဖြဲ႕မွ အစိုးရထံသို႔ ယေန႔ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ Covid-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕႐ွိသည့္ လူနာႏွင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ျပန္လည္တိုးလာေနသျဖင့္ ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔)တြင္ Mask (ႏွာေခါင္းစည္း)ႏွင့္ Face Shield ျဖန္႔ေဝမွဳကို စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ လူသြား၊လူလာမ်ားသည့္ ေနရာ(၇)ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွသိရသည္။

ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေရေပၚေရေအာက္ ငါးသယံဇာတမ်ား ျပန္လည္တိုးျမင္႔ေစရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ပင္လယ္ျပင္ကမ္းနီငါးမဖမ္းရ ကာလကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။