ရကၡိတျပကၡဒိန္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၇(၁)အျပင္ တရားမဝင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈႏွင့္ပါ ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ကိုသိန္းေအာင္ျမတ္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပစ္ဒဏ္ရက္ျပည့္၍ လြတ္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကာယကံ႐ွင္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၌ရွိေသာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္းသီးႏွံပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလိုပါက ရခိုင္မ်ိဳးေစာင့္အဖြဲ႕ (ARG) မွ အခမဲ့ထြန္ယက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၁ ဦးရွိသည့္အနက္ ေလးဦးသာအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၎ေလးဦးလုံးသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) မွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ပယ္မဲႏွင့္ေပ်ာက္မဲ အေရအတြက္စုစုေပါင္း ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုကာလ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာေနခ်ိန္အတြင္း ေက်ာက္ေတာ္ - ပလက္ဝ ေရလမ္းေၾကာင္းကို သြားလာခြင့္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက လိုလားေနၾကသည္။