ျမတ္ေဆြ၊ ဝင္းညြန္႔ | DMG
ဇူလုိင္ ၂၅ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ဒီေရေတာမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ခုတ္လဲွေရာင္းခ်လွ်က္႐ွိေနေၾကာင္း ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ သိရသည္။

ဒီေရေတာမ်ားကိုခုတ္လွဲၿပီး အုတ္မ်ားဖုတ္ရာတြင္ ထင္းအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ မီးေသြးအျဖစ္ျပဳလုပ္ကာ ေရာင္းခ်လွ်က္႐ွိေနသည္ဟု အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဒီေရသစ္ပင္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္သူ ကုိမ်ိဳးလြင္က ဆိုသည္။

“ခုတ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ေဒသခံေတြက အလုပ္အကိုင္ေတြ ႐ွားပါးလာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုဗစ္ -၁၉ ကလည္းျဖစ္ေနေတာ့ ေဒသခံေတြ ပိုၿပီး စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေရေတာေတြ ကိုမီွခိုၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ႐ွိလာတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အုတ္ဖုတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ မီးေသြးေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ခုတ္ၿပီးေရာင္းခ်တာျဖစ္တယ္” ဟု ကိုမ်ိဳးလြင္က ေျပာသည္။

ထုိသို႔ဒီေရေတာမ်ားကိုခုတ္လွဲျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီး႐ွားပါးလာၿပီး ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္လာေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္း၊ ေျမပံု၊ ေတာင္ကုတ္၊ မအီ၊ တပ္ေတာင္ႏွင့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေဒသခံမ်ားမွာ ဒီေရေတာ မ်ားကို ေန႔စဥ္လိုလို ခုတ္လဲမႈမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဒီေရသစ္ပင္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

လက္႐ွိမွာ အမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေျမပုံႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ကုိမ်ိဳးလြင္က DMG သုိ႔ ေျပာသည္။

“အဓိကေတာ့ ေရညစ္ညမ္းမႈ႐ွိတဲ့အတြက္ ဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေရလုပ္သားေတြ အမ်ားႀကီးထိခုိက္မႈေတြ႐ွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပုဇြန္ကန္ေတြ၊ ငါးကန္ေတြ လုပ္လာၾကတဲ့အတြက္ ေရလုပ္သားေတြ အခက္အခဲ႐ွိလာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရလုပ္သားေတြ အမ်ားပုိင္ေျမမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႐ွာဖြယ္စားႏုိင္ေအာင္လုပ္တာ” ဟု ၄င္းက ႐ွင္းျပသည္။

ဒီေရေတာမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စာရင္းေကာက္ယူလွ်က္႐ွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္စာရင္းအရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီေရေတာဧကစုစုေပါင္း ၃၉၅,၇၂၆ ဧက႐ွိၿပီး ေမာင္ေတာ ခ႐ိုင္တြင္ ၅၃၂၀ ဧက ၊ စစ္ေတြခ႐ိုင္တြင္ ၇၄၆၀ ဧက၊ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္တြင္ ၁၄၈၂၆၈ ဧက၊ ေက်ာက္ျဖဴ ခ႐ိုင္တြင္ ၈၃၆၆၀ ဧကႏွင့္ သံတြဲခ႐ိုင္တြင္ ၈၃၈၇၆ ဧက႐ွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဒီေရေတာဧက ဘယ္ေလာက္႐ွိတာကို ေကာက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၂၀ ၿပီးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေရေတာေတြ ပ်က္စီးမႈေတြ႐ွိလား၊ မ႐ွိဘူးလားဆိုတာကို (FDCCA)နဲ႔ စာရင္းေတြ ေကာက္မယ္” ဟု ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီဌာန လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံ႐ံုးတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို ဒိန္းမတ္သံ႐ံုးမွ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ႐ွိေၾကာင္းလည္း ျပည္နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ ဒီေရေတာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ကို FDCCA ၏ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းအရ ႏွစ္စဥ္ဒီေရေတာ ၂၅၀ ဧက စိုက္ပ်ိဳးလ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ၂၀၁၉ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းက မာန္ေအာင္ေဒသ၌ သိမၺလေက်း႐ြာအပါအဝင္ ဒီေရေတာ ၇ ခုကို ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ က်ပ္သိန္း (၂၀၀)တန္ဖိုး႐ွိ ဒီေရပင္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕(Harp)ႏွင့္ လူသားခ်င္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕(MSN)တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ဇီဝမ်ိဳးစံု၊ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း(RBANCA)က လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ နံသာကြ်န္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝအနီး ေပါက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ဒီေရေတာမ်ားကို အဓိကထားၿပီးထိန္းသိမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း RBANCA ၏ အတြင္းေရးမွဴး ကိုရန္ေနာင္စိုးက DMG သို႔ ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခု႐ွိေနတဲ့ဒီေရေတာေတြကို ျပဳန္းတီးမသြားဖို႔အတြက္ ေဒသခံေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ကာကြယ္သြားမယ္။ ဒီေရေတာအပင္တစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးမွ အပင္ႀကီး တစ္ပင္ျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ွိေနတဲ့ဟာကို မျပဳန္းတီးေအာင္ နံပါတ္(၁)အေနနဲ႔ ကာကြယ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

နံသာကြ်န္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝအနီးတြင္ ဒီေရေတာဧရိယာ ဧက ၃၀၀ ခန္႔႐ွိေၾကာင္း ရခုိင္ဇီဝမ်ိဳးစံု၊ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းမွ သိရသည္။

လက္႐ွိအေနအထားတြင္ ဒီေရေတာမ်ားကုိ ခုတ္ထြင္႐ွင္းလင္းၿပီး ပုစြန္ေမြးျမဴေရး၊ ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ား၊ ဆည္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လွ်က္႐ွိၿပီး ေရေနသတၱဝါမ်ား မွီခုိက်က္စားေပါက္ဖြားရာ၊ ငါးေန၊ငါးထုိင္ေနရာမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

Author: DMG