ေနေရာင္မင္း | DMG

ဇြန္ ၁၃၊ စစ္ေတြ

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ေက်းရြာသားအခ်ိဳ႕အေပၚ သံသယရွိသကဲ့သို႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ားဘက္ကလည္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ယေန႔ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ေက်ာက္တန္းေက်းရြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က ေက်းရြာသား ၂၇၅ ဦးကို တပ္မေတာ္က ထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးေနစဥ္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၆ ဦးေသဆံုးကာ ၈ ဦးဒဏ္ရာရရွိသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေမလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ရာတြင္  ေခတၱထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားထဲမွ ႐ြာသားတစ္ဦး ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ အေပၚသို႔ ပစ္ခတ္မႈ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေျခာက္လွန႔္ပစ္ခတ္စဥ္ ေခတၱ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအနက္ စိတ္မႏွံ႕သူဟု ဆိုသူတစ္ဦးက ေအာ္ဟစ္သျဖင့္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ က်သူမ်ားက ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားကို ဟန႔္တားရန္ လုံၿခဳံေရးတာဝန္က်သူမ်ားက အေပၚသို႔ ေထာင္၍ ေျခာက္လွန႔္ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က ကင္းအဖြဲ႕ရွိရာသို႔ ေျပးဝင္လာ သျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေက်း႐ြာအတြင္း၌ ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာဖုံးကြယ္ေန သည္ဟု သတင္းရရွိသျဖင့္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရွိေၾကာင္းလည္း လူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္က ဆိုထားသည္။

လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာသားမ်ားအၾကား အျပန္ အလွန္ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက ဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း အႀကံျပဳသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထား ၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ ႐ြာသား ၈ ဦး၊ ျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာရရွိသူအပါအဝင္ အျခား ႐ြာသား ၆ ဦး၊ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေသဆုံးသြားၾကသူမ်ား၏ ဇနီး၊ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး ၇ ဦး၊ လုံၿခဳံေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမႉး အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သား ၈ ဦး၊ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား၏ဇနီး၊ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး ၈ ဦး၊ အေလာင္းမ်ားအား ရင္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့သူ ဆရာဝန္ ၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၈ ဦးတို႔ႏွင့္ ေဒသခံ မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကိုလည္း အစိုးရထံသို႔ တင္ျပထားသည္။

ေက်ာက္တန္းေဒသခံမ်ား ပစ္ခတ္ခံရမႈျဖစ္စဥ္သည္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအနက္ စိတ္မႏွံ႔သူ တစ္ဦးက ေအာ္ဟစ္စဥ္ ပစ္ခတ္ျခင္းခံရသည္ဟု ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

Author: ေနေရာင္မင္း(စစ္ေတြ)