ၾသဂုတ္ ၁၂ ၊ စစ္ေတြ

ကမၻာ့မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းေရးႏွင့္ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရက္သတၱပတ္လူထုလႈပ္ရွားမႈ အသိပညာေပးအခမ္းအနားတစ္ခုကို ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနလွန္းဆားစားသံုးမႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အိုင္အိုဒင္းဆားဓာတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္အတြက္ အိုင္အိုဒင္းၾကြယ္ဝသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားေသာက္ၾကရန္အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာခိုင္ႏွင္းေဝက အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

“ေနလွန္းဆား စားသံုးမႈမ်ားျပားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အိုင္အိုဒင္းပါတဲ့ ဆားကို စားသံုးမႈနည္းပါးပါတယ္။ ေနာက္တခုကက်ေတာ့ အိုင္အိုဒင္းၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္တတ္ေစဖို႔အတြက္ က်န္းမာေရးအသိပညာလည္း လိုအပ္မႈရွိေနပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

အာဟာရဓာတ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့မႈ မျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပါ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ထိေရာက္စြာ လုပ္ဆာင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာခိုင္ႏွင္းေဝကေျပာသည္။

“အာဟာရဖြံြ႔ၿဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါပံုကို  မူဝါဒခ်မွတ္သူ ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္းမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို အသိေပးတင္ျပႏိုင္ဖို႔၊ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြတ္ရာမွာ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အဖြ႔ဲအစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္မႈ ပုိမိုအားေကာင္းလာဖို႔၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း အာဟာရဆိုင္ရာအသိပညာေတြ တိုးတက္လာေစၿပီး အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစဖို႔ ေဆာင္ရြတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္းဆိုသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္အ စိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

Author: Admin