မင္းထြန္း | DMG
ဇူလုိင္ ၇ ၊ စစ္ေတြ

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ အထူးစိုးရိမ္ေနရမည့္ အေျခအေနမဟုတ္ေၾကာင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဇိုးက ေျပာသည္။

ယေန႔ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-U)၏ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး၌ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာဆို ခဲ့သည္။

“NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြၾကား တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေပၚေနတာဟာ အထူးစုိးရိမ္ရမယ့္ အေျခအေနမဟုတ္ေပမယ့္ JMC ရဲ႕ တာဝန္႐ွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းစြာမလည္ပတ္ႏိုင္တာကို အထူး အေလးထား သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ၾကားတြင္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းၿပီး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိက်စြာ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဇိုးက ႐ွင္းျပသည္။

“ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတြၾကား ဦးစားေပးေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းသေဘာတူရမယ့္ က႑ေတြ ပ်က္ကြက္ေနတဲ့ အတြက္ျဖစ္သလို ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ပဋိပကၡေတြမျဖစ္ေစဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္မယ့္အခင္းအက်င္းမ႐ွိလို႔ တစ္ဖက္နဲ႕ တစ္ဖက္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာရတာ”ဟု ၄င္းကဆက္၍ ေျပာသည္။

(၂)ႏွစ္ခန္႔အၾကာ မက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-U)၏ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔ အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Author: Admin