ေအာင္ေကာင္းေဇာ္ | DMG
ဒီဇင္ဘာ ၃ ၊ မာန္ေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕တြင္ စပါးသီးႏွံမ်ားပ်က္စီးကာ မရိတ္သိမ္းရဘဲ ဆုံး႐ွံဳးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

စပါးပ်က္စီးမႈမ်ား ယခင္ကျဖစ္ပြားမႈမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ စပါးအသီးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အဖ်င္းမ်ားသာသီးလာျခင္းေၾကာင့္ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းၾကားေက်း႐ြာမွ ဦးခင္ေမာင္သန္းက ဆိုသည္။

“ေတာင္သူတုိင္းလုိလုိမွာ ျဖစ္ၾကတယ္။ အသီးမျဖစ္ဘူးေပါ့။ က်ေနာ့္မွာလည္း ဧကဝက္ေလာက္ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔႐ြာကေတာင္သူတစ္ဦးမွာဆုိရင္ ၂ ဧကေက်ာ္ေလာက္ အဲလုိျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စပါးသီးမ်ားပ်က္စီးျခင္းမ်ားမွာ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္း႐ြာေက်း႐ြာတြင္လည္း ျဖစ္ပြားမႈ ႐ွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကၽြန္း႐ြာေက်း႐ြာမွ ေတာင္သူ ဦးထြန္းမင္းက “က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာလည္း နည္းနည္းျဖစ္တယ္။ အဲလုိ အသီးမေအာင္ တာေတြ၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ မုိးနည္းလုိ႔ျဖစ္တာလို႔ထင္တယ္၊ ေသေသခ်ာခ်ာမသိဘူး” ဟု ေျပာသည္။

မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးထြန္းေစာက ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္ပြားျခင္းမွာ စပါးပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ မုိးအဆက္မျပတ္႐ြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ စပါးအဖ်င္းသီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အဲဒါက စပါးပန္းပြင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ မုိးက အဆက္မျပတ္႐ြာသြန္းလုိ႔ အခုလုိအဖ်င္းေတြသီးတာ။ က်န္တာ ပုိးက်တာေတြ ဘာေတြေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းစရိတ္ ကုန္က်မႈ မ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ကုိင္ရာမွ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာေနၾကသည္။

လက္႐ွိမာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေဒသတင္းျဖင့္ စပါးတစ္တင္းလွ်င္ ၆၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းႏႈန္း႐ွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။ ေဒသထြက္ဆန္ထက္ ျပည္မမွာလာေသာဆန္မ်ားကုိ ဝယ္ယူ စားသုံးသူမ်ားေၾကာင္းလည္း မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆန္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားကဆိုၾကသည္။

Author: Admin