ခ်လူးေအာင္ | DMG
ၾသဂုတ္ ၁၄ ၊ ေမာင္ေတာ

ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကားလမ္း႐ွိ ေဝသာလီေက်း႐ြာမွ ဥေဒါင္းေက်း႐ြာအထိ လမ္းပိုင္းတြင္ ၈ တန္အထက္ ကုန္တင္ကားမ်ားသြားလာခြင့္ကို မၾကာမီ ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကားလမ္းတြင္ ေရဝပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ား႐ွိေနၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ကုန္တင္ကားမ်ားႏြံနစ္ကာ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

“ပိတ္ဖို႔စီစဥ္ေနတာေတာ့ၾကာပါၿပီ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ့ဆိုေတာ ဒီလမ္းက မူလလမ္းေဖာက္စဥ္ကတည္းက ကားငယ္ေလးေတြသြားဖို႔ ေဖာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ကုန္တင္ကားေတြသြားဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး ေဖာက္ခဲ့တဲ့လမ္းေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေငြထြန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါလမ္းတြင္ ၈ တန္အထက္ကုန္ကားမ်ား သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္မႈကို မည္သည့္ေန႔တြင္ စတင္၍ မည္သည့္ အခ်ိန္ထိပိတ္သြားမည္ကို မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးေငြထြန္းက ဆိုသည္။

လက္႐ွိမွာ ၎လမ္းပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားျဖင့္သြားလာမည့္ ကားငယ္မ်ားလည္း သြားလာရန္ခက္ခဲေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၎လမ္းအားအသံုးျပဳကာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ကုန္တင္ကားမ်ားလည္း အမ်ားအျပား႐ွိေနၿပီး ကုန္ကားမ်ားကိုသြားလာခြင့္မျပဳပါက ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္သကဲ့သို႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလည္း အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေနသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကားလမ္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၅ ႏွစ္အတြင္းတြင္ လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Author: ခ်လူးေအာင္