(လက္ရွိမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာသူ (၄၀၀)ေက်ာ္ ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု - ခ်လူးေအာင္)

ျမတ္ဝင္းေက်ာ္ | DMG
ႏိုဝင္ဘာ ၉ ၊ ရန္ကုန္

ဘဂၤလားႏိုင္ငံ၌ ခိုလႈံေနထိုင္လ်က္႐ွိေသာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူဦးေရ (၃၄၅၀) စာရင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိစစ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ စိစစ္ၿပီးသူမ်ားအား ေက်း႐ြာအလိုက္ ျပန္လည္စာရင္းျပဳစုၿပီး အသုတ္လိုက္ေပးပို႔လ်က္႐ွိရာ သတၱမအသုတ္အထိ ေက်း႐ြာအလိုက္စိစစ္ၿပီးသူ ၃၄၅၀ ဦးစာရင္းကို ေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါကာၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူေရးဆိုင္ရာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ ၂ ေသာင္းေက်ာ္စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ ၂၀၉၆၃ ဦးအား စိစစ္မႈေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္႐ွိအခ်ိန္၌ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမွ ေပးပို႔ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ စာရင္းအား စိစစ္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ ေဒသအတြင္းေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ ၇ သိန္းေက်ာ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရဘက္က ေျပာဆိုထားသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာသူ (၄၀၀)ေက်ာ္ ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Author: Admin