မင္းထြန္း | DMG
ၾသဂုတ္ ၂၀၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါကာကြယ္ေဆး လံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက သိရသည္။

H1N1 ကာကြယ္ေဆး ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သာ ရရွိထားသည့္အတြက္ ျပည္နယ္အတုိင္းအတာႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစိုးဝင္းပိုင္က ေျပာသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာက လူဦးေရ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္းရွိတယ္ေလ၊ ေဆးက တစ္ေသာင္းဆိုေတာ့ အသက္အုပ္စုက ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြရယ္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြရယ္၊ ေနာက္ အသက္ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္အုပ္စုေတြရယ္ ထုိးေပးဖို႔ရည္မွန္းထားတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

H1N1 ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WHO မွ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးအေရအတြက္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆး မလံုေလာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာမ်ားကို တင္ျပထားၿပီး လက္ရွိရရွိထားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ေရာဂါအျဖစ္မ်ားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ခုတြင္ ေဆးထိုးႏွံေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးဝင္းပိုင္က ဆိုသည္။

“ ေရာဂါအျဖစ္မ်ားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြေပါ့၊ စစ္ေတြမွာေတာ့ ဦးစားေပး အႏၱရာယ္ရွိအုပ္စုေတြေပါ့ေနာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ထိုးေပးတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ၿမိဳ႕နယ္(၈) ခုမွာ ထိုးေပးဖိုလုပ္ေနပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ယခုႏွစ္အတြင္း H1N1 ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၁ ဦးအထိရွိလာၿပီး စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ မာန္ေအာင္၊ ဂြႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ H1N1 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Author: Admin