ခင္သရဖီဦး | DMG
မတ္ ၂၇ ၊ စစ္ေတြ

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္(COVID-19)ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ ပိုင္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကို ဧၿပီလ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ ပိတ္ထားၾကရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအသင္းက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

မတ္လ (၁၃)ရက္မွ ဧၿပီလ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းမ်ားတြင္ ရက္တို/ရက္ရွည္ သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း ပညာေရးဌာနက ညႊန္ၾကားထားသည္။

“စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာေတာ့ ပိတ္ထားဖုိ႔ေျပာထားပါတယ္။ ေက်ာင္းအကုန္လည္း ပိတ္လိုက္ပါၿပီ”ဟု ရခိုင္ျပည္ နယ္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား အသင္းဥကၠဌ ဦးျမင့္ေသာင္းက DMG သို႔ေျပာသည္။
မူလက စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားသည္ မတ္လတတိယပတ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ယာယီပိတ္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအသင္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားမွ ဆရာမ်ားသည္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ ညႊန္ၾကားမႈကို အားလံုးတူညီစြာ လိုက္နာလ်က္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားရန္ တိုက္တြန္းသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေစေရးအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းအား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Author: ခင္သရဖီဦး