စိုးေအာင္ | DMG

ဇူလိုင္ ၈၊ စစ္ေတြ

စစ္ေတြတကၠသိုလ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းလံုၿခံဳေရးအားနည္းခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဆရာမ်ားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ယေန႔ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္မႈ စတင္လိုက္သည္။

စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေဘးဘက္တံခါးေပါက္ (မင္းဂံရပ္ကြက္သြားလမ္း) ကိုပိတ္လိုက္ၿပီး  ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသားကဒ္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ၿခံဝင္းထဲသို႔ ဝင္မည္ဆိုလွ်င္ သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားပါမွသာလွ်င္ ဝင္ခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“အခုဆိုရင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို ေက်ာင္းသားကဒ္ဆဲြဖို႔ေျပာထားတယ္။ ဒါကို ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဆရာမမ်ားသမဂၢ၊ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ျပဳလုပ္သြားမယ္။  ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြခ်ည္း မဟုတ္ဘူး။ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ဝန္ထမ္းကဒ္ဆဲြရမယ္ ”ဟု စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ေဌးက DMG ကိုေျပာသည္။

ထို႔ျပင္  တကၠသိုလ္သို႔ ျပင္ပလူမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပလူမ်ား ဝင္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း မွတ္ပံုတင္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ စသည့္ သက္ေသခံကဒ္ျပား တစ္ခုခုျဖင့္ မွတ္တမ္းယူအပ္ႏွံၿပီးမွသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဟု ၎က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ယခင္က ထိုသို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ား မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳမႈအားနည္းခ်က္မ်ားရွိသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု စစ္ေတြတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢထံက သိရသည္။

Author: Admin