တ႐ုတ္နိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ- MOI)

ခင္သရဖီဦး | DMG
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ စစ္ေတြ

ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္သည့္ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ ၏ ခရီးစဥ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုသည္ဟု ယမန္ေန႔ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ “ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ အိမ္နီးခ်င္းခ်စ္ၾကည္ေရး” ကို ယခုထက္ ပိုမိုခိုင္မာပါေစေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ “ပိုးလမ္းမ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံလမ္း” စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားေသာ ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသအေပၚ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ၿပီး ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္လူထုမ်ား၏ လူမႈဘဝႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္တကယ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ဆက္လက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္းလည္း ဆႏၵျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

AA သည္ ရခိုင္လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို အျပည့္အဝရရွိထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ေျခလွမ္းသစ္ အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ အျပဳသေဘာျဖင့္ႀကိဳဆိုသည္ ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ္ရွန္း သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ခဲ့ကာ AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏိုင္ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စစ္ပဲြေလွ်ာ့ခ်ရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ - ထိုးစစ္ဆင္မႈမလုပ္ရန္ႏွင့္ စစ္ပဲြေလွ်ာ့ခ်ရန္ AA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တရုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

Author: Admin