ၾသဂုတ္ ၁၂ ၊ ေမာင္ေတာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏြားအေကာင္ေရ ၁၀၀ တင္ပို႔ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ႏြား ၂၅ ေကာင္ကို တစ္ေကာင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမအသုတ္တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တာဝန္ခံ ဦးသာထြန္းစိန္က ေျပာသည္။

“အခုတင္ပို႔တာကေတာ ပထမဆံုးအႀကိမ္တင္ပို႔တာပါ၊ ႏြားအေကာင္ေရ ၁၀၀ တင္ပို႔မွာပါ။ အခု ပထမအသုတ္အေနနဲ႔ ၂၅ ေကာင္ တင္ပို႔လိုက္တာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးသာထြန္းစိန္က ေျပာသည္။

ယခုတင္ပို႔ေနသည့္ ႏြားမ်ားမွာအထီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဒသထြက္ႏြားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါႏြားမ်ားကို မိုးလင္းထြန္းကုမၸဏီမွ ေဒၚလာသံုးေသာင္းဖိုးတင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကိုတင္ပို႔မည့္ ကုမၸဏီမ်ားမ႐ွိသျဖင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

Author: ခ်လူးေအာင္