(ဓာတ္ပံု - ခ်လူးေအာင္)

ေနေရာင္မင္း | DMG
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ရန္ကုန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကေလးမ်ားေန႔(ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔)က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခမီေခ်ာင္းေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းကို လက္နက္ႀကီးက်ည္တစ္လုံး က်ေရာက္ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၂၁ ) ဦးဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း ကေနဒါ၊ ၿဗိတိသွ်၊ အေမရိကန္သံရုံးႏွင့္ ယူနီဆက္တို႔က ထုတ္ျပန္သည္။

တိုက္ပဲြအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအေပၚ မၾကာခဏထိခိုက္ေစမႈမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟု ယူနီဆက္က ယေန႔ထုတ္ျပန္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈတြင္ပါဝင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလံုးအား ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဥ ဥပဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာင္းမ်ား၏ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ကို အျပည့္အဝအေလးထားရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေက်ာင္းေတြအတြင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းေတြအနီးဝန္းက်င္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္သူေတြ ရွိေနတာဟာ ေက်ာင္းေတြကို ပစ္မွတ္ထားခံရမယ့္အႏၱရာယ္၊ ေက်ာင္းသူ/သားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုေတြ ပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္တို႔ကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္” ဟုလည္း ယူနီဆက္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းအတြင္း လံုၿခံဳေဘးကင္းစြာထားရွိေပးရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလံုးက အစဥ္အၿမဲ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ၿပီး ကာကြယ္ေပးရန္ ယူနီဆက္က တိုက္တြန္းထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံရုံးကလည္း ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေၾကကဲြဝမ္းနည္းရၿပီး မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း တိုးပြားလာေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားစြာ ေသေၾက၊ဒဏ္ရာရရွိၾကမႈမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းဟု ထုတ္ျပန္သည္။

“ျပည္သူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဒီလိုအတိဒုကၡေရာက္မႈေတြအတြက္ မိမိတို႔ စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာျဖစ္ရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရွာေဖြေနတဲ့ သင္တို႔နဲ႔အတူ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါတယ္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿဗိတိသွ်သံရုံးကလည္း တိုက္ပဲြမ်ားရပ္ဆိုင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားကို အစြမ္းကုန္အကာအကြယ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

“ထိုကဲ့သို႔ ရပ္တန္႔ေပးမႈေတြက အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ ဒန္ခ်က္က ေျပာသည္။

အလားတူ ကေနဒါႏိုင္ငံသံရုံးကလည္း တိုက္ပဲြရပ္တန္႔ရန္၊ မေက်နပ္မႈမ်ားကို အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေျဖရွာၾကရန္၊ အရပ္သားမ်ားႏွင့္အရပ္သားမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥေပဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အင္တာနက္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ သြားလာခြင့္ျပဳရန္လည္း ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ခမီေခ်ာင္းမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းကို လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ အျပန္အလွန္စြပ္စဲြေနၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္မႈ၊ မိုင္းေပါက္ကဲြမႈ၊ ပစ္ခတ္ခံရမႈတို႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၁၃၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၃၆၀)ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ရကၡိဳင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကၠသိုလ္မ်ား-ရန္ကုန္)၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား - 

Author: Admin