ဝင္းညြန္႔ | DMG
ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ၊ စစ္ေတြ

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) က ဖမ္းဆီးထားသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ ခ်င္းအဖြဲ႕အစည္း (၄၀) ေက်ာ္က ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ကာ ေတာင္းဆိုထားသည္။

AA အေနျဖင့္ ဦးေဝွ႔တင္းသည္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ႐ွိေနေၾကာင္း ခိုင္လုံသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ဦးေဝွ႔တင္း၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအား ပြင့္လင္းစြာအသိေပးခ်ျပရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆိုသည္။

“မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဦးေဝွ႔တင္း၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ မ်ားစြာစိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိပါသည္” ဟု ခ်င္းအဖြဲ႕အစည္း ၄၀ ေက်ာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါ႐ွိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဝင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အမွတ္ ၁၁ မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ၉ ဦးႏွင့္အတူ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။

AA က အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း ဦးေဝွ႔တင္းအား စစ္ေဆးေမးျမန္စရာမ်ား႐ွိေန၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ဦးေဝွ႔တင္သည္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း၊ AA ၏ စစ္ေရးက႑မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳရန္ႀကိဳးစားျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေအေအက ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္ေသာ သက္ေသအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဦးေဝွ႔တင္းထံမွ မိမိတို႔ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္” ဟု AA က ထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဝွ႔တင္းဖမ္းဆီးခံထားရသည္မွာ ၁၀ ရက္ေျမာက္႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ဦးေဝွ႔တင္းအား ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လူဂုဏ္သိကၡာ ျပည့္ဝစြာဆက္ဆံရန္ ခ်င္းအဖြဲ႕အစည္း ၄၀ ေက်ာ္က သတိေပးထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ကလည္း ဦးေဝွ႔တင္းအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ NLD ဗဟိုမွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Related Posts:

NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္အား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ပါတီဗဟို တိုက္တြန္း

AA က အိႏၵိယႏိုင္ငံသားအပါအဝင္ ၉ ဦးကိုျပန္လႊတ္ေပး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ ထိန္းသိမ္းထား

Author: Admin