ေနေရာင္မင္း | DMG
မတ္လ ၂၄၊ စစ္ေတြ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစပ္ခံထားရသူႏွစ္ဦးႏွင့္ ထိေတြ႔ခဲ့သူမ်ားအားလံုးကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ အသြားအလာကန္႔သတ္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသြားမည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၃၆)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားသည္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ ဖ်ားနာခဲ့သျဖင့္ ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ ျပသခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သီးသန္႔ခန္းတြင္ထားရွိ၍ ေစာင့္ၾကပ္ကုသမႈေပးခဲ့ၿပီး လူနာထံမွ ဓာတ္ခဲြနမူနာအား အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခဲြမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္) သို႔ေပးပို႔ခဲ့ရာ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ဓာတ္ခဲြအေျဖအရ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္(COVID-19 )ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎မွာ ကိုယ္ပူဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမရွိဘဲ သက္သာလ်က္ရွိကာ တီးတိန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံတြင္ သီးျခားထားရွိ၍ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကပ္ကုသလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုထားသည္။

အလားတူ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္ အသက္ (၂၆)ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ိဳးသားအား မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ကြင္းဆင္းသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼဒူတ ေဇတဝန္ေတာရ ေဆကိႏၵာရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္မွ ကိုယ္ပူဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မရွိေသာ္လည္း ဓာတ္ခဲြနမူနာအား မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ရယူ၍  အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခဲြမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္)သို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခဲြအေျဖအရ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္(COVID-19)ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသားအား ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းကာ သီးျခားထားရွိ (isolation) ၍ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကပ္ကုသလ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္) သည္ အဆိုပါအမ်ိဳးသား (၂) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးပုံ၊ စစ္ေဆးနည္း (Protocol) (၄) မ်ိဳးျဖင့္ ပိုမိုေသခ်ာေစရန္ စနစ္တက် ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ အဆိုပါ အမ်ိဳးသား(၂) ဦးထံမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအား ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ရည္ညႊန္းဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ေပးပို႔၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ -

Author: Admin