မင္းထြန္း | DMG
ဇန္နဝါရီ ၂၀ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔ ၿပိဳင္တူေျခလွမ္း ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုသုံးခုစလုံးကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုသုံးခုလံုးသည္ ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဆိုမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ကန႔္ကြက္သူမရွိဘဲ စုံစုံညီညီအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။

“အထူးသျဖင့္ ULA/AA ကို အၾကမ္းအဖက္အဖြဲ႕မွ ပယ္ဖ်က္ေပးသင့္ေၾကာင့္အဆိုကို တပ္မေတာ္ ဘက္ကေရာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကပင္ ကန႔္ကြက္မႈတစုံတစ္ရာမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တပ္မေတာ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔ဟာ ၿပိဳင္တူေျခလွမ္း လွမ္းေန ၾကၿပီလို႔ေျပာလို႔ရတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေနာက္ဆုံးေန႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္သူမ်ားမွ ေထာက္ပံ့သည့္ေငြမ်ားကို ငါးႏွစ္တိတိသုံးစြဲခဲ့သည့္အထဲတြင္ တစ္လလွ်င္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနျဖင့္ သိန္းသုံးဆယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ငါးသိန္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သိန္းဆုံးဆယ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားအေျႏဖင့္ သိန္းႏွစ္ဆယ္ အသီးသီးခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း တာဝန္ ေက်ခဲ့ၾကသလားကို စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

“မၾကာမီက်ေနာ္တို႔ ဒီေနရာကိုစြန႔္ခြာရေတာ့မယ္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကပါသလား၊ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္သူက တာဝန္ေက်ပြန္ပါတယ္လို႔ လက္မေထာင္ၿပီးေျပာႏိုင္တဲ့လူ ဒီအစည္းအေဝးခန္းမထဲမွာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕တာဝန္မေက်ပြန္မႈကို အေႂကြးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ ေခ်းေငြမရတဲ့၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ က်ေနာ္ဆို႔ဆက္လက္ပါဝင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လိုပါတယ္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)မွ ၇ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ ၅ ေနရာ(ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီးအပါအဝင္)၊ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)မွ ၂ ေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)မွ ၁ ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ေနရာ အသီးသီးအႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္တတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေ႐ြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ ၂ ဦး၊ အသက္ ၄၀ ေအာက္ ၃ ဦးႏွင့္ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၅၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးပါဝင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အသက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ပ်မ္းမွ်အသက္က ၄၈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူလတ္ပိုင္းေတြမ်ားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူလတ္ပိုင္းေတြမ်ားၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဟာ အခုက်ေနာ္တို႔ထက္ပိုၿပီးေတာ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရ ပါတယ္။ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ANP ၂၂ ဦး၊ NLD ၉ ဦး၊ USDP ၃ ဦးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦး၊ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး စုစုေပါင္း ၄၇ ဦး ႐ွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္မွ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တျခားၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္(၂)ခုတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးသာ တတိယ အႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔တြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Author: Admin